Szczegółowy audyt komputerów i oprogramowania - "Świat IT: Bezproblemowe Technologie - odzyskiwanie danych"

Program do zdalnej pracy AnyDesk
Przejdź do treści

Szczegółowy audyt komputerów i oprogramowania

Oferta


Specjalistyczny audyt sprzętu komputerowego i oprogramowania

- tego typu działania są niezbędne celem sprawdzenia poczynań użytkownika - naszej firmie nic nie umknie. W szczególności otrzymujemy:

 • interfejsy sieciowe - wykaz urządzeń umożliwiających połączenie komputera z innymi urządzeniami zewnętrznymi z wykazem adresów MAC, IP, ID oraz opisem interfejsów sieciowych

 • połączenia lokalne - lista programów, procesów wykorzystująca połączenia sieciowe z przedstawieniem adresu lokalnego i zdalnego celem identyfikacji

 • zasoby podsieci - nazwy udziałów grup sieci

 • adres MAC - wykaz wszystkich IP komputerów i urządzeń z przyporządkowanym adresem MAC będących w sieci komputerowej

 • logowania użytkowników - lista użytkowników logujących się na danym komputerze z datą i godziną ostatniego logowania

 • informacje o domenie - wykaz domen

 • informacje o procesach - dokładna nazwa procesu z dodatkowymi parametrami, lokalizacją i nazwą pliku znajdującego się w systemie

 • informacje o systemie - podstawowe informacje o systemie operacyjnym: nazwa systemu, wersja systemu, rodzaju architektury, czasu pracy komputera, parametrach technicznych komputera, numeru seryjnego BIOS

 • dziennik zdarzeń - z rozbiciem na datę, ID zdarzenia, dodatkowym opisem

 • Odrzucone pakiety firewall - ataki zapisane w systemowej "zaporze ogniowej", zabezpieczeniach windowsa

 • Informacje o pracy komputera - przedstawiające godziny i daty włączenia oraz wyłączenia pracy systemu  

 • Lista podłączanych pamięci przenośnych - urządzenia zewnętrzne podłączane do komputera

 • Lista odwiedzanych stron Internet Explorer - DNS cache  z nazwą strony i adresem IP

 • Zainstalowane aplikacje - wykaz wszystkich programów, aplikacji zainstalowanych na komputerze z podziałem na producenta, wersji software, dacie instalacji, procesie deinstalacji

 • Mapowane zasoby sieciowe - wykorzystywane z sieci urządzenia

 • Zdalny terminal - Putty - aktywne zdalne połączenia z komputerem

 • Zdalny pulpit - VNC - lista zdalnego dostępu do komputera

 • Zdalny pulpit - Terminal Server - dostęp klienta serwerowego

 • Lista ostatnio oglądanych obrazów i wideo - wykaz ostatnio oglądanych plików graficznych typu jpg, gif, cdr,, filmów, pakietów biurowych  

 • Lista ostatnio używanych plików - przydatny raport przy podejrzeniach domniemanej kradzieży danych. Uzyskujemy pełną listę ostatnio otwieranych plików

 • Lista uruchamianych poleceń wpisywanych z lini komend

 • Uruchamiane programy na podstawie User Assist List - wykaz automatycznie i ręcznie uruchamianych programów z uwzględnieniem ścieżki dostępu i dokładną datą włączenia

 • Szukane pliki

 • Ostatnio uruchamiane programy - PREFETCH

 • Ostatnio otwierane dokumenty - wykaz linków

 • Analizy usuniętych plików na podstawie zawartości kosza - funkcja dostępna tylko dla systemów Microsoft Windows XP

 • Analiza instalowanych programów na podstawie punktów przywracania

 • Historia przeglądarki Firefox

 • Hasła zapamiętane w przeglądarkach internetowych  wraz z nazwą strony, do której użytkownik logował się w internecie z danymi dostępowymi takimi jak hasło i login

 • Lista ciasteczek Firefox

 • Historia przeglądarki Internet Explorer - wykaz stron, na które użytkownik komputera logował sie przy wykorzystaniu przeglądarki systemowej IE

 • Zapytania w wyszukiwarce Google


Zaawansowana analiza dysku

 • Pierwsze użycie dysku
 • Ostatnio otwierane pliki z filtracją ścieżki dostępu
 • Przeszukanie dysku celem wylistowania plików zajmujących duże miejsca na wskazanym nośniku
 • Lista sygnatur czasowych utworzonych plików i folderów

Analiza rejestru systemu operacyjnego

 • Zrzut rejestru - wykonanie kopii rejestru Windows
 • Lista podłączonych urządzeń pamięci przenośnych

Inwigilacja
 • Historia przeglądarek
 • Treści rozmów komunikatorów - wykaz z dokładną datą oraz danymi użytkowników treści rozmów tekstowych przy wykorzystaniu jednostki komputerowej
 • Bufor wydruku - lista drukowanych dokumentów z danymi drukarek

Ukrywanie śladów pracy na komputerze

 • Czyszczenie danych zapisanych w przeglądarkach internetowych IE, FF, Chrome
 • Czyszczenie danych w DNS
 • Wyłączenie logów systemowych
 • Wyłączenie Volume Shadow Copy
 • Czyszczenie plików tymczasowych
 • Usuwanie bezpieczne plików

Analiza wykonywana jest na zlecenie właściciela firmy lub sprzętu komputerowego z uwzględnieniem tajności danych. Raporty z uwagi na obszerność dostarczane są w postaci plików elektronicznych lub zgodnie z umową  w wersji papierowej. Przeglądanie zawartości komputera może być wykonane w dowolnym umówionym terminie.   

Wróć do spisu treści