Sczytywanie kart kierowców TACHO tachografów - "Świat IT: Bezproblemowe Technologie - odzyskiwanie danych"

Program do zdalnej pracy AnyDesk
Przejdź do treści

Sczytywanie kart kierowców TACHO tachografów

Oferta


TACHOGRAFY CYFROWE

- odczyt danych karty kierowcy oraz tacho pojazdu z dojazdem do floty

"Przedsiębiorstwa transportowe używające pojazdów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i wyposażonych w urządzenia rejestrujące zgodne z załącznikiem IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 zapewniają, aby wszystkie dane wczytane zarówno z jednostki pojazdowej jak i z karty kierowcy, były przechowywane przez co najmniej dwanaście miesięcy po ich zarejestrowaniu oraz, na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych, były dostępne, bezpośrednio albo na odległość, na terenie tego przedsiębiorstwa.
Rozp. 561/2006"

Za odczyt danych z tachografu pojazdu i z karty kierowcy odpowiada przedsiębiorca - właściciel pojazdu

Co jest potrzebne do wykonania czynności sczytania ?

 • karta kierowcy - czynność sczytania karty trwa parę sekund, dane są wysyłane na podany adres email lub dostarczone na zewnętrznym nośniku danych np. DVD • dane z techografu pojazdu

- niezbędna jest karta chipowa przedsiębiorstwa


(każdy przewoźnik na mocy prawa jest zobowiązany do wyrobienia karty przedsiębiorstwa - wniosek oraz infolinia dostępna na stronie www.info-car.pl/infocar/tachograf koszt 282,90 PLN czas oczekiwania do 30 dni )


- dostęp do ciągnika - pojazdu, w którym zamontowany jest tachograf
Czynność pobierania danych trwa w zależności od urządzenia ok 30min.

Urządzenie do odczytu danych tachografu
Wykaz usług komputerowych eintro.pl
 •  Karta pracy kierowcy
 

Na karcie pracy kierowcy znajduje się graficzne podsumowanie  pracy,  urlopu, choroby oraz prowadzenia auta wraz z odpoczynkiem liczone w  liczbach dni od stycznia do grudnia. Ewidencja roczna służy do rozliczania czasu pracy.
Analiza  pracy kierowców wykonywana jest na podstawie dostarczonych plików  źródłowych, archiwalnych lub bezpośrednio z karty kierowcy. Wydruk  dostarczany jest bezpośrednio w wersji papierowej lub przesyłana na  wskazany adres email w pliku pdf do samodzielnego wydruku.
 
 • Miejsce pracy kierowcy

Raport wykonany z karty kierowcy z uwzględnieniem czasu i daty rozpoczęcia, zakończenia jazdy kierowcy. W raporcie znajdują się także stan kilometrów. Aby raport był pełny wymagane jest od kierowców prawidłową i skrupulatną obsługę tachografu cyfrowego - zatwierdzanie kraju zakończenia i rozpoczęcia pracy. 
Analizy wykonywane są na zlecenie kierowcy lub firm transportowych przy odczycie bezpośrednim z kart lub pracy na plikach archiwalnych. 
 
 • Miesięczny raport wykroczeń kierowcy

Raporty wykroczeń kierowców ukazują błędy jakie kierowca robi w przeciągu jednego miesiąca. W skład analizy wchodzi:

 1. zbyt krótka przerwa 45 min
 2. przekroczono 9h, 10h okres prowadzenia
 3. brak występowania odpoczynku tygodniowego
 4. przekroczono 56h, 90h jazdy na tydzień
 5. brak 9h, 11h odpoczynku dobowego
 6. brak 8h, 9h odpoczynku dobowego w pracy załogowej
 7. brak rekompensaty odpoczynku dobowego
 8. zbyt krótki odpoczynek 30 min, 40 min
 9. przekroczono 48h, 60h pracy na tydzień
 10. przekroczono 10h w porze nocnej
Dzięki analizom kierowca oraz pracodawca może uniknąć dużych kar finasowych.

 •   Karta pracy kierowcy

Na karcie pracy kierowcy znajduje się graficzne podsumowanie  pracy, urlopu, choroby oraz prowadzenia auta wraz z odpoczynkiem liczone w liczbach dni od stycznia do grudnia. Ewidencja roczna służy do rozliczania czasu pracy.
Analiza pracy kierowców wykonywana jest na podstawie dostarczonych plików źródłowych, archiwalnych lub bezpośrednio z karty kierowcy. Wydruk dostarczany jest bezpośrednio w wersji papierowej lub przesyłana na wskazany adres email w pliku pdf do samodzielnego wydruku.
 
 • Raport aktywności kierowcy z wybranego okresu 

Dzięki analizie aktywności kierowcy otrzymujemy szczegółowy raport z podziałem na dni, dokładnym czasem oraz stanem licznika.
Każdy dzień jest podsumowywany na poszczególne okresy pracy kierowcy.  

Analiza kart kierowców wykonywana jest na zlecenie kierowcy, właściciela karty lub firmy. Raporty mogą być przygotowane także dla organów ścigania, na którą jest odrębna umowa.

 • Raport dzienny aktywności kierowcy

Analiza obrazowa, graficzna dnia aktywności pracy kierowcy z uwzględnieniem czasów czynności.
Raporty wykonywane są na podstawie dostarczonych kart kierowców lub przez pliki źródłowe przesłane bezpośrednio na adres elektroniczny. Usługa może zostać wykonana zdalnie.

 • Raport dzienny aktywności załogi 

Wizualna analiza aktywności załogi stanowi porównanie i podsumowanie pracy. Graficznie przedstawiono jazdę, dyspozycyjność, pracę i odpoczynek z podsumowaniem czasowym 

Analizy możliwe są do wykonania na podstawie dostarczonej karty bezpośrednio lub za pomocą kuriera na adres firmy. Karta tego samego dnia lub najpóźniej następnego zostaje odesłana do zleceniodawcy wraz z załączonymi raportami. 

 • Raport naruszeń kierowcy z wybranego okresu

Analiza karty kierowcy z uwzględnieniem czasu pracy - naruszeń, rodzajem zrobionych błędów i dokładnym opisem, karą jaką kierowca może być ukarany. Jest to raport, którego kierowcy i pracodawcy na ogół nie lubią, ale dzięki niemu otwiera się świadomość domniemanego przestępstwa (dane są poufne i zaszyfrowane).
Wszelkiego rodzaju raporty wykonywane są z należytą starannością zachowując zapis cyfrowy. Kartę kierowcy można wysłać bezpośrednio na adres firmy INTRO. Czas sczytania danych cyfrowych jest stosunkowo krótki, natomiast analiza z wybranymi raportami wykonywana jest w trybie ekspresowym do 24h.  Karta kierowcy odsyłana jest najpóźniej następnego dnia wraz z wersją papierową raportów, o ile umownie nie ustalono wersji elektronicznej - pliki w postaci pdf wysyłane są na wskazany adres e-mail.

 • Raport tygodniowy aktywności kierowcy

Analiza wskazuje pracę z podizałem na każdy dzień tygodnia w postaci graficznej dzięki, której mamy obraz całości. W raporcie występuje podsumowanie z podziałem na jazdę, dyspozycyjność, pracę i odpoczynek liczoną w minutach oraz pracę w trybie załogi podumowaną w km.
Wszelkiego typu szeroko rozumiane raporty tachografu, raporty kart kierowców wykonywane są na zlecenie właściciela karty lub firmy. 

 • Raport podsumowujący czas pracy na danym pojeździe

  Wydruk podsumowywujący pracę z wybranego okresu z uwzględnieniem czasu pracy z liczbą kilometrów. Raporty wykonywane są w sposób zapewniający możliwą dalszą analizę plików cyfrowych. 
  Cały proces polega na dostarczeniu przez zleceniodawcę karty kierowcy (dhl, poczta lub bezpośrednio do siedziby firmy), plików archiwalnych lub całej bazy. Następnym krokiem jest import i analiza danych. Wykonanie raportów oraz export do plików pdf. Zabezpieczenie przez zaszyfrowanie i przesłanie do zleceniodawcy zarówno plików źródłowych jak i wynikowych raportów kierowcy. 
  Zapraszam do bezpośredniego kontaktu w sprawie sczytania kart i wykonania raportów.
 
Zasady czasu pracy kierowcy prowadzącego pojazd z tachografem cyfrowym


Dzień jazdy kierowcy
- zasady prowadzenia dobowego czasu pracy kierowcy prowadzącego pojazd z kartą kierowcy
Łączny czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 9 godzin pracy
Czas pracy może zostać przedłużony do 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu

Przykład:
- 4,5 godz. jazdy | 45min. przerwa | 4,5 godz. jazdy
lub
- w trakcie 4,5 godz. jazdy 15min przerwy |  30 min przerwa | 4,5 godz. jazdy

* na dzień max. 9 godz. jazdy
* warunkowo max 2 razy w tygodniu 10 godz. jazdy
 

Dzień odpoczynku kierowcy
 - zasady wykorzystania dziennego okresu odpoczynku w trakcie pracy dobowej kierowcy prowadzącego pojazd z kartą kierowcy
 
Dzienny okres odpoczynku powinien być odebrany w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia dnia pracy.
 
- regularny czyli nieprzerwany odpoczynek powinien trwać co najmniej 11 godzin
 
lub
 
- może być podzielony na dwie części jako nieprzerwalnie 3 godz. i 9 godz.  
 
- kierowca może skorzystać z skróconego odpoczynku max. 3x między odp. tyg. min. 9 godz.
 
Tydzień jazdy kierowcy
 - zasady tygodniowego czasu pracy kierowcy pojazdu z tachografem cyfrowym
 
Tygodniowy czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 56 godzin jazdy
 
Maksymalny czas pracy w ciągu 2 tygodni nie może przekroczyć 90 godzin jazdy
Tygodniowy okres odpoczynku kierowcy
- zasady odpoczynku w kolejnych tygodniach czasu pracy kierowcy pojazdu z tachografem cyfrowym
Powinien zacząć się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych
Po dwóch kolejnych tygodniach kierowcy przysługują dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku trwające 45 godz.
lub
jeden regularny tygodniowy i jeden skrócony trwający 24 godz.
 
 • Częstym błędem kierowcy jest nieznajomość obsługa tachografu cyfrowego
Przydatne informacje dotyczące rozliczenia pracy kierowców

Czas pracy kierowcy w niedziele lub święto jak rozliczyć:
 
Zgodnie z KP art 151§1 i §2 kierowcy pracującemu w niedziele przysługuje dzień wolny, który może otrzymać w terminie 6 dni przed lub po niej. W przypadku pracy w święta należy udzielić dnia wolnego w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego należy wypłacić wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100% za każdą godzinę w tym dniu.

 
Kiedy przysługuje dodatek dla kierowcy:
 
100% za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy, niedziela i święta, w dniu wolnym od pracy.
 
50% za pracę w godzinach nadliczbowych innych niż wymienionych powyżej.
 
 
 
Czy kierowca ma obowiązek wprowadzić symbol państwa rozpoczęcia i zakończenia pracy?
 
Zgodnie z rozporządzeniem UE kierowca ma obowiązek wprowadzić w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy okres pracy.
Wróć do spisu treści