Sczytywanie kart kierowców TACHO tachografów - Serwis naprawa komputerów odzyskiwanie danych Mogilno Inowrocław

logo firmy eintro
nelefon do informatyka
link do poczty
Do pobrania teamviewer
AnyDesk zdalny
Przejdź do treści

Sczytywanie kart kierowców TACHO tachografów

Oferta


TACHOGRAFY CYFROWE

- odczyt danych karty kierowcy oraz tacho pojazdu z dojazdem do floty

"Przedsiębiorstwa transportowe używające pojazdów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i wyposażonych w urządzenia rejestrujące zgodne z załącznikiem IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 zapewniają, aby wszystkie dane wczytane zarówno z jednostki pojazdowej jak i z karty kierowcy, były przechowywane przez co najmniej dwanaście miesięcy po ich zarejestrowaniu oraz, na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych, były dostępne, bezpośrednio albo na odległość, na terenie tego przedsiębiorstwa.
Rozp. 561/2006"

Za odczyt danych z tachografu pojazdu i z karty kierowcy odpowiada przedsiębiorca - właściciel pojazdu

Co jest potrzebne do wykonania czynności sczytania ?

  • karta kierowcy - czynność sczytania karty trwa parę sekund, dane są wysyłane na podany adres email lub dostarczone na zewnętrznym nośniku danych np. DVD  • dane z techografu pojazdu

- niezbędna jest karta chipowa przedsiębiorstwa


(każdy przewoźnik na mocy prawa jest zobowiązany do wyrobienia karty przedsiębiorstwa - wniosek oraz infolinia dostępna na stronie www.info-car.pl/infocar/tachograf koszt 282,90 PLN czas oczekiwania do 30 dni )


- dostęp do ciągnika - pojazdu, w którym zamontowany jest tachograf
Czynność pobierania danych trwa w zależności od urządzenia ok 30min.

Urządzenie do odczytu danych tachografu
Wykaz usług komputerowych  eintro.pl
  •  Karta pracy kierowcy
 

Na karcie pracy kierowcy znajduje się graficzne podsumowanie  pracy,  urlopu, choroby oraz prowadzenia auta wraz z odpoczynkiem liczone w  liczbach dni od stycznia do grudnia. Ewidencja roczna służy do rozliczania czasu pracy.
Analiza  pracy kierowców wykonywana jest na podstawie dostarczonych plików  źródłowych, archiwalnych lub bezpośrednio z karty kierowcy. Wydruk  dostarczany jest bezpośrednio w wersji papierowej lub przesyłana na  wskazany adres email w pliku pdf do samodzielnego wydruku.
 
Zasady czasu pracy kierowcy prowadzącego pojazd z tachografem cyfrowym


Dzień jazdy kierowcy
- zasady prowadzenia dobowego czasu pracy kierowcy prowadzącego pojazd z kartą kierowcy
Łączny czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 9 godzin pracy
Czas pracy może zostać przedłużony do 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu

Przykład:
- 4,5 godz. jazdy | 45min. przerwa | 4,5 godz. jazdy
lub
- w trakcie 4,5 godz. jazdy 15min przerwy |  30 min przerwa | 4,5 godz. jazdy

* na dzień max. 9 godz. jazdy
* warunkowo max 2 razy w tygodniu 10 godz. jazdy
 

Dzień odpoczynku kierowcy
 - zasady wykorzystania dziennego okresu odpoczynku w trakcie pracy dobowej kierowcy prowadzącego pojazd z kartą kierowcy
 
Dzienny okres odpoczynku powinien być odebrany w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia dnia pracy.
 
- regularny czyli nieprzerwany odpoczynek powinien trwać co najmniej 11 godzin
 
lub
 
- może być podzielony na dwie części jako nieprzerwalnie 3 godz. i 9 godz.  
 
- kierowca może skorzystać z skróconego odpoczynku max. 3x między odp. tyg. min. 9 godz.
 
Tydzień jazdy kierowcy
 - zasady tygodniowego czasu pracy kierowcy pojazdu z tachografem cyfrowym
 
Tygodniowy czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 56 godzin jazdy
 
Maksymalny czas pracy w ciągu 2 tygodni nie może przekroczyć 90 godzin jazdy
Tygodniowy okres odpoczynku kierowcy
- zasady odpoczynku w kolejnych tygodniach czasu pracy kierowcy pojazdu z tachografem cyfrowym
Powinien zacząć się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych
Po dwóch kolejnych tygodniach kierowcy przysługują dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku trwające 45 godz.
lub
jeden regularny tygodniowy i jeden skrócony trwający 24 godz.
 
  • Częstym błędem kierowcy jest nieznajomość obsługa tachografu cyfrowego
Przydatne informacje dotyczące rozliczenia pracy kierowców

Czas pracy kierowcy w niedziele lub święto jak rozliczyć:
 
Zgodnie z KP art 151§1 i §2 kierowcy pracującemu w niedziele przysługuje dzień wolny, który może otrzymać w terminie 6 dni przed lub po niej. W przypadku pracy w święta należy udzielić dnia wolnego w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego należy wypłacić wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100% za każdą godzinę w tym dniu.

 
Kiedy przysługuje dodatek dla kierowcy:
 
100% za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy, niedziela i święta, w dniu wolnym od pracy.
 
50% za pracę w godzinach nadliczbowych innych niż wymienionych powyżej.
 
 
 
Czy kierowca ma obowiązek wprowadzić symbol państwa rozpoczęcia i zakończenia pracy?
 
Zgodnie z rozporządzeniem UE kierowca ma obowiązek wprowadzić w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy okres pracy.
Firma informatyczna
Wróć do spisu treści