Jednolity plik kontrolny - "Świat IT: Bezproblemowe Technologie - odzyskiwanie danych"

Program do zdalnej pracy AnyDesk
Przejdź do treści

Jednolity plik kontrolny

Polecane
programy JPK
Obowiązek jaki jest nałożony nie tylko na duże firmy, korporacje ale również na mikro przedsiębiorstwa to system  JPK.  Oferujemy programy przystosowane do nowych przepisów.
W ofercie znajdują się programy jpk za darmo oraz wersje komercyjne.

Podatniku! Pamiętaj, że już od stycznia 2018 roku będziesz mieć obowiązek comiesięcznego rozliczania się przez JPK -Jednolitego Pliku Kontrolnego z urzędem. Oferujemy instalacje i wdrożenie nowego sprzętu i oprogramowania.

Promocja oprogramowanie obowiązuje tylko do końca  roku – nie czekaj i skorzystaj z niej teraz! Wybierz pewne rozwiązanie z dobrym wsparciem.

Ceny programów do firm z modułem JPK - koszt oprogramowania kształuje się od indywidualnych zapotrzebować oraz wymogów stanowiących dla podatnika.
 • Darmowe systemy dla mikro firm.

Szybkie szkolenie z jednolitego pliku kontrolnego na przykładzie systemów Comarch:
Jednolitych Plików Kontrolnych w siedmiu różnych strukturach zawiera:
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
 • faktury VAT – JPK_FA
 • magazyn – JPK_MAG
 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP
Obowiązki JPK  VAT:
 • Od 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa
 • Od stycznia 2017 roku każda mała, średnia i duża firma
 • od stycznia 2018 roku plik będą musiały składać także mikroprzedsiębiorstwa
Obowiązki  JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG, JPK_FA, JPK_PKPIR oraz JPK_EWP
 • Od 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa
 • Od 1 lipca 2018 roku plik będą musiały składać także mikroprzedsiębiorstwa
Konfiguracja i prawa generowania jpk
 • Należy nadać Prawo eksportu plików JPK *( Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy)
 • Należy wskazać ścieżkę generowania plików JPK *( JPK/ Pliki JPK)
 • Należy także wskazać katalog plików wymiany *(Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny)
Nazwy plików określające zawartość:
 • - dla dokumentów VAT – JPK_VAT_PLN_Data_od_Data_do_Data_i_godzina_utworzenia
 • - dla Księgi Handlowej – JPK_KR_ Data_od_Data_do_Data_i_godzina_utworzenia
 • - dla Księgi Podatkowej – JPK_PKPIR_ Data_od_Data_do_Data_i_godzina_utworzenia
 • - dla ewidencji ryczałtowej – JPK_EWP_Data_od_Data_do_Data_i_godzina_utworzenia
 • - dla wyciągów bankowych – JPK_WB_Waluta_Rachunek_bankowy_Data_otwarcia_Data_zamknięcia_Data_i_godzina_utworzenia
 • - dla dokumentów handlowych – JPK_FA_Waluta_Data_od_Data_do_Data_i_godzina_utworzenia
 • - dla dokumentów magazynowych – JPK_MAG_Magazyn_Waluta_Data_od_Data_do_Data_i_godzina_utworzenia
Generowanie JPK
Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT powinien być odzwierciedleniem deklaracji VAT-7 za ten sam okres. Przy wystawieniu dokumentu należy zaznaczyć opcję JPK_FA *(rozliczyć deklaracje VAT)
W rejestrze zakupu dodajemy atrybuty związane z polami:
 • - KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych),
 • - KOREKTA POZ. NABYĆ(Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć),
 • - VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 1),
 • - VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 4).
Natomiast w rejestrze sprzedaży:
 • - PODATEK OD SPISU (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury),
 • - ZWROT ZA KASĘ FISKAL (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących),
 • - VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 4),
 • - WEWN.NAB.PALIW SILN. (Podatek od wewnątrz wspólnotowego nabycia paliw silnikowych),
 • - WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN (Wewnątrz wspólnotowe nabycie środków transportu).
Generowanie JPK w kilku krokach:
Wybieramy zakładkę JPK/Pliki JPK klikamy ikonkę + :
1. Wybieramy okres za jaki plik ma zostać wygenerowany  *(domyślnie zeszły miesiąc)
2. Dla plików generowanych do 31.12.2017 należy określić Urząd Skarbowy do którego plik powinien zostać złożony
3. Definiując powyższe opcje, w celu wygenerowania pliku JPK_VAT należy przycisnąć ikonę pioruna i wygenerować plik.

Wróć do spisu treści